Komen Terbaru

Rabu, 15 Disember 2010

Kuliah 1 - Nilai dan Pengajian Sosial

TAJUK 1
Konsep Nilai
Pengertian Nilai

Jules Henry (1975)- Nilai adalah sesuatu yang dikara baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hatikeseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan.

Carls Roger (1968) - sebagai kecenderungan seseorang dalam menunjukkan keutamaan.

Rath, Harmis dan Simon (1980) - nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku. Garis panduan ini memberi satu arah kepada seseorang dan anggota dalam masyarakat.

Super (1957) - nilai menyerapi semua aspek kehidupan, semua matlamat yang telah ditetapkan oleh seseorang individu dan perkara2 yg sgt penting. Nilai blh m;pengaruhi seseorg dan memberi kesan terhdp pemilihn dan ditunjukkan dgn kebolehan dan minat tersebut.


Jenis-jenis Nilai
- agama/rohani (kesucian/kesyukuran)
- ekonomi (produktiviti)
- estetika (keindahan/keselesaan)
- intelek (cerdik/kreatif)
- kebendaan dan fizikal (kesihata/keselamatan)
- moral (jujur/pemurah)
- politik (patriotisme/ hak mengundi)
- sosial (kejiranan/ kepercayaan)

Fungsi Nilai
-bertindak sbg membantu individu mengenalpasti kedudukannya dalam isu sosial @ moral
-b'fungsi sbg dsr unt menentukan apakah yg dicabar, dihujah, diubah dan dipertahankan.
-satu piawai yg asas dan tekal (consistent) dlm m'bantu pemikiran dan perlakuan.
-panduan penyelesaian konflik.

Ciri-ciri nilai

- ditonjolkan secara lisan dan perlakuan
- boleh berubah-ubah
- satu kepercayaan dan pegangan
-


Kategori Nilai

Kategori

Contoh

1. Benda dan Fizikal

2. Ekonomi

3. Moral

4. Sosial

5. Politik

kesihatan/keselesaan/ keselamatan

keselamatan ekonomi/ produktif

kejujuran/ keadilan

baik hati/dermawan/ sopan santun

kebebasan/ keadilan

TAJUK 2
Konsep Moral
Maksud moral dan aplikasinya
Maksud Akhlak

TAJUK 3
Amalan Etika
Maksud Etika
Etika Profesion Perguruan dan Penjawat Awam
Konsep Baik Benar dan Patut
Fungsi etika dalam masyarakat
Teori kemoralan sosial
Teori keperibadian mulia

TAJUK 4
Insan Bermoral
Dimensi Moral Individu
-Penaakulan Moral
-Emosi Moral
-T/laku moral

Prinsip2 asas kemoralan
-altruisme
-keadilan
-autonomi

TAJUK 5
Profil insan bermoral
Ciri2 insan bermoral
Bagaimana guru dapat membentuk ciri2 ini

Rujukan
Library: rak 370
Buku;
Pendidikan Moral di IPT/IPTS, Longman;
Abd Rahman Aruf, Teori Etika dan Amalan Moral,UPM
Abd Rahim Abd Rashid, Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum, UPM
Sufian Hussin, Penerapan Nilai-nilai dalam Kurikulum, DBP

Nyatakan 3 masalah yang dihadapi dalam proses penilaian, penerapan nilai kepada pelajar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan